In het schooljaar van 2017-2018 is op 22 september 2017 door een drietal studenten van de studie werktuigbouwkunde van Avans Hogeschool te Breda, de studievereniging s.v. WIM opgericht. De naam staat voor studievereniging Werktuigbouwkunde voor Industrie en Maatschappij.

De verenging zet zich in voor de studenten van de opleiding werktuigbouwkunde aan de Avans Hogeschool te Breda, welke ruim driehonderd studenten telt.

 
 
 

Missie

“Saamhorigheid onder de werktuigbouwkunde studenten creëren en studenten een beeld te geven van de beroepspraktijk”.  
Dit zal gerealiseerd worden door het organiseren van verschillende activiteiten zowel buiten als binnen school. Tevens zullen wij onze studenten helpen en ondersteunen om hun opleiding leuker en gemakkelijker te maken. 

 

Visie

In de afgelopen jaren heeft WIM een aantal evenementen opgezet die een groot succes blijken te zijn. Zowel financieel als organisatorisch is er een goede slag geslagen. Voor de komende jaren wil de verenging voor alle leerjaren evenementen organiseren en hierbij contact hebben met het bedrijfsleven. Verder wil het een studievereniging worden die bekend is bij alle studenten en betrokkenen van de opleiding werktuigbouwkunde van Avans Breda.